Sig noget om affaldsplanen

Forslag til affaldsplanen for Norddjurs og Syddjurs Kommune er i høring til og med den 19. april. Du kan få et hurtigt overblik ved at vende de 12 låger herunder. Du kan kommentere forslaget her på siden ved at indtaste navn, by, mail og din kommentar. Du kan også sende et officielt høringssvar på renodjurs@renodjurs.dk

 

LUK
LUK
LUK
LUK
LUK
LUK
LUK
LUK
LUK
LUK
LUK
LUK

Her kan du se alle bidragene

It is with sad regret we are shutting down. We have made all our leads available for a one time fee on DataList2023.com Regards, Layla
Hello If you ever need Negative SEO to de-rank any site, you can hire us here https://www.speed-seo.net/product/negative-seo-service/
Hello If you ever need Negative SEO to de-rank any site, you can hire us here https://www.speed-seo.net/product/negative-seo-service/
Greetings I am Mike Stearns from digitalsy.org.uk Your website looks really great. But as you may know, even if your website has the looks, doesnt worth much without being put out there for the world to see it Regarding renodjurs.dk, Our team will hand-craft a SEO strategy for your business from scratch by optimizing content, building links, and taking care of all the SEO activtieis including ranking you for the Google maps. We can start with the Economy Plan for the first 3 months, then decide together what next, based on the results. https://www.digitalsy.org.uk/product/economy-seo-plan/ Mike Stearns support@digitalsy.org.uk https://digitalsy.org.uk/
The best fake id maker in the market for over 15 years buy now http://idgod.ch read our reviews and testimonials https://www.trustpilot.com/review/idgod.ch https://scamadviser.com/check-website/idgod.ch https://www.sitejabber.com/online-business-review?url=idgod.ch
Hi there If you ever need Negative SEO work, we offer it right here https://speed-seo.net/product/negative-seo-service/ thank you Peter Starks Speed SEO Agency support@speed-seo.net
Det er fint med RENODjurs kompostbeholdere, de grønne af hård plast...problemet er bare, at rotter kan gnave sig ind og finder en fødekilde der. De må da kunne fremstilles af et materiale, som ikke kan gnaves igennem, f eks metal? Jeg vil jo gerne samle alt mit køkkenaffald og lign. til at gøde urtehaven med. I stedet for at smide det i affaldsposen. Er det ikke meningen, vi skal genbruge? Samtidig efterspørger jeg affaldsspande til glas/dåser og pap/aviser ved husstanden. Andre kommuner har det allerede!
Der er utroligt lidt affaldssortering ude hos brugerne, RENODJURS har en bundplasering i Danmark. Andre kommuner har meget bedre ordnodninger, hvor affalfscontaineren er delt op i madaffalf, metal, plast og restaffald. (Silkeborg og Roskilde) Brændværdien af plastaffald er meget større end hvis det blandes med restaffaldet, og det må kunne give øgede indtægter til RENODJURS. Det bedste ville være at plast der er genanvendeligt bliver sorteret
#牛snoa.renodjurs.dk逼#
Kære renodjurs, jeg ser ingen risiko for covi19 spredning via genbrugspladserne og derfor overrasket over beslutningen om at lukke genbrugspladserne. Istedet er der en Risiko for at affald vil blive smidt i naturen.
Kære renodjurs, jeg ser ingen risiko for covi19 spredning via genbrugspladserne og derfor overrasket over beslutningen om at lukke genbrugspladserne. Istedet er der en Risiko for at affald vil blive smidt i naturen.
Det er smaddergodt at småt og stort brændbart er blevet udfaset. så synes jeg haveaffald skal udfases. det gør bedst nytte der hvor det er vokset, og det er ikke særligt klimavenligt at køre afsted med grene og tage kompost med hjem, det bedste ville være at kompostere i haverne. Jeg undre mig over at der ikke er en presser i pap og papircontaineren. Selv om folk bliver bedt om at slå kasserne flade, er det langt fra altid det sker. Resultatet er, at containeren bliver fyldt for dårligt op, og der skal bruges flere containere end nødvendigt.
Så positivt at dagrenovationen nu også vil indsamle madaffald. Det bør også ske med glas, plast og metal! Vh Agnethe Lindh
Omkring dagrenovation: Her står, at ‘måske indsamling af glas, metal og plast ved husstanden i 2023. Jeg mener at ordet ‘måske’ skal fjernes.
Det ville være fantastisk hvis der kunne være mulighed for sortering af plast, metal osv i privaten.
Jeg kan ikke forstå hvor man ikke ved sin private husstand kan få en affaldbeholder til glas/metal/plastik, der er rigtig mange beholder som kommer i restaffald istedet for at komme til genbrug pga man ikke har mulighed for at få den beholder ved sin husstand
Jeg savner beholder til hård og blød plast. Der er meget af det rigtig meget af det i en alm affaldspose hjemme hos os.
#牛snoa.renodjurs.dk逼#
#牛snoa.renodjurs.dk逼#
Der skal helt klart sorteres bedre på affald, såsom metal, glas, hård og blød plast. Der skal være mulighed for afhentning af storaffald samt ikke komposterbart haveaffald et par gange om året. Dermed kan man nemmere investere i elbil, som ikke kan trække trailer.
Jeg håber at man indfører sortering og afhentning af plast , metal , glas samt selvfølgelig papir og pap , ved godt det kræver flere beholdere. men jeg mener det er nødvendig.
Kunne godt bruge en beholder til plastaffald. Kunne det være en opdelt spand med papir og plast.
1) Efterlyser aflukket kompostbeholder til det grønne husholdningsaffald. Bor helårs i mit sommerhus, og jeg har ikke adgang til en sådan beholder via kommunen. 2) Afhentning af storskrald en eller 2 gange/året. 3) Oprette en cafe til reparation af ting, der sagtens kan genbruges. Fx en taske, der har brug for en ny lynlås. Har glemt navnet på den forening, det har igangsat en række cafeer landet rundt. Det kan man koble sig op på.
Affaldssortering ved kilden - hjemme hos folk selv - er det allervigtigste!!!
#牛snoa.renodjurs.dk逼#
Jeg går meget ind for at vi skal sortere affald, men jeg har set hvordan det foregår i Aarhus, hvor folk bruger store mængder vand på at skylle alt af, altså mnage liter hver dag, det vil jeg ikke bruge hverken tid eller vand på. Hvis vi skal sortere, så vil jeg have beholdere til det på min egen grund, jeg vil ikke til at skulle køre byen rundt for at finde containere hvor der er plads, ligesom vi i dag skal med glascontainere (De er stort set altid fyldt, når jeg skal bruge dem). Jeg er desværre bange for at vi får endnu mere affald i naturen, hvis I gør det for besværligt at komme af med affaldet.
Umiddelbart ser det hele jo fint ud meeen. Ser man på selv affaldshåndteringen hos private er der flere problemer der skal angribes. I de store byer er det nok ikke svært at få lov til at opstille , eller bygge stativer der kan rumme mere finsortering af vore affald. Her tænkes at det både er dyrt og meget besværligt af få lov f.eks.at udvide en carport for at lave affaldshåndteringen i del affald som metal, plastik osv. Det kræver en del plads og her taler jeg af erfaring. Vi har sorteret metal, plastik, glas fra de seneste 6 år. Det resultere i at vi var nød til at bygge en del af garagen om...tilladelserne til at lave overdækket affaldshåndterings enheder skal der altså gives og det uden gebyr... Med hensyn til sortering på genbrugspladsen kunne n mindre personale krævende anordninger bruges , jeg har besøgt et helt automatisk sted på Sjælland ved Holbæk, hvor nummerpladen er adgang til pladsen og hvor kameraer overvåger adfærden. Pladsen har døgnåbent og kun personale en lille del af dagen....praktisk, billigere og nemmere... Når det kommer til forslag og orientering om affalds sortering i skolerne , gør jeg opmærksom på at især Norddjurs og Syddjurs har mange private og fri Skoler. Disser er ikke med i jeres arbejde med bevidstheden om vigtigheden af sortering og genbrug...husk dem også Venligt Erik kirk
1. De nuværende kompostbeholder tiltrækker rotter, fordi de ikke er helt lukkede beholdere. Derfor har jeg afleveret min igen, og komposterer kun i en krog i haven mit grønne affald. Plus græs og hæk. 2. Synes det er underligt st folk der bor helårs i sommerhuse ikke betaler samme priser os. Os andre i helårshuse. 3. En enlig betaler lige så mange penge for at få hentet sit affald som en familie på 5 er det rimeligt? Hcorfor skal alle betale ens til genbrufstsrioner, når vi ved st mange inkl. Jeg selv aldrig kommer på genbrug med noget. Det burde cære som tidligere hcor folk betalte for at aflevere, nær de kommer der med noget. Kan ikke se hvorfor alle forbrugere skal betale for at andre aflevere på en genbrugd station. Her i byen har vi en facebookside hcor vi forærer ting væk til andre som kan genbruge det, dermed mindsker ci spild og affald. Jeg så gerne vi fik indført mere sortering, ligesom den forsøgsordning vi kørte her i Mørke for et par år siden. Ønsker flere mindre sorterings spande på egen bopæl. Nu skal man så hen til købmand el brug med det. Plastiksortering er et ønske, med alt det man får i butikken med madvarer i, dette burde kunne genbruges.
#牛snoa.renodjurs.dk逼#
Hej Syddjurs, Vi er meget glade for den nuværende ordning med genanvendelse af pap og papir. Herudover sorterer vi nu allerede mad+biologisk affald til vores egen kompost, samt kører plast, metal og glas til genbrugsstationen. Det vil være en ide at udbrede denne sortering og genanvendelse for både helårshuse samt sommerhuse ala: * Mad og biologisk affald: lokal kompostering (kompost container ved (sommer)hus) * Glas + metal + plast: enten sortering i affaldsrum til separat afhentning, eller evt. i samlet rum til senere kildesortering. * Andet affald, ikke genanvendeligt, evt. med sundhedsrisiko (bakterier): alm. affalds container. Dvs. at hvis alm. affald (som ikke er biologisk og som ikke kan genanvendes, f.eks. fyldte bleer), sorteres fra "rent" affald (som glas+plast+metal) så bør kildesorteringen være nemmere. Vi går således meget ind for, at der kildesorteres kraftigt og at lokalt biologisk affald holdes og genanvendes lokalt (på grunden). Mvh Carsten Eie Frigaard
Mulighed for frasortering af plast bør ikke vente. Mulighed for aflevering enten ved flaske-/papcontainer eller på genbrugspladserne hvis det kræver opsyn. Kunne være en løsning for de borgere, der gerne vil i gang hurtigere.
2023 - hele tre år til der kan samles madaffald fra ved almindelige husstande? Det er meget længe! Kompostbeholderene som er udleveret fra kommunen tiltrækker desværre rotter! Savner meget at kunne sortere plastaffald fra! Det er der rigtig meget af i husholdningen. At kunne sortere plastic fra i hjemmet og aflevere det hvor vi afleverer glas og dåser lokalt kunne være en løsning?
Jeg har set mange kommuner der har indført indsamling af plast, glas og metal på husstande og det er noget jeg også håber at se her i Norddjurs, i nærmeste fremtid. Særligt plastik er efterhånden et stort emne i sig selv og det er jo noget man ser i alle produkter. Der er nødt til at komme mere fokus på genanvendelse af plastikken!
Indsamling af storskrald er stærkt savnet - måske blot én eller to gange årligt vil være en stor hjælp.
Bedre mulighed for affaldssortering i sommerhusområder
Fortsat... køre "affald" til genbrugsstationen noget oftere noget oftere med, hvad deraf følger i "udslip".
Jeg finder affaldsplanen helt ok. Borgere i mindre boliger uden fornøden plads kan dog få lavpraktisk udfordring ved at skulle finde pladsen til mange forskellige sorteringsposer/-kasser. De skal så nødvendigvis køre "affald" til genbrugsstationen.